Gemeente Gemeente Grobbendonk

Wegenwerken N13

Na intensieve wegenwerken van meer dan 1 jaar zijn de nieuwe fietspaden langs de N13 in Grobbendonk klaar. Fietsers rijden nu over een afstand van meer dan 3 kilometer veilig, comfortabel en tussen het groen: van Nijlen tot aan de aansluiting met de E313. Daarmee verdwijnen eindelijk de onveilige fietspaden, gekend als ‘moordstrookjes’. 

Ook het rioleringsstelsel, het kruispunt Lindekens en de straten Lamberthusheide en Nieuwendijk werden vernieuwd waardoor ook automobilisten comfortabeler en veiliger rijden.

Aan het totaalbudget van ruim 6,6 miljoen euro dragen naast de gemeente Grobbendonk ook het Agentschap Wegen en Verkeer en Fluvius bij.

Veilig fietsen tussen het groen

Sinds 1 september rijden fietsers op de N13 veilig tussen Nijlen en de E313. De bijvriendelijke berm, gracht en nieuw aangeplante bomen tussen de autoweg en het fietspad, zorgen voor een optimale bescherming. Bij het korte stukje rijweg tussen de Pallieterdreef en kruispunt Lindekens wisselen parkeerplaatsen en het fietspad bovendien van plaats. Zo schermen de geparkeerde wagens de fietsers af van het autoverkeer. In het najaar worden over het gehele traject laanbomen aangeplant.

Extra veiligheid en rijcomfort voor alle weggebruikers

Ook het kruispunt Lindekens werd vernieuwd: verlengde afslagstroken en bredere fiets- en
voetpaden verhogen de verkeersveiligheid. De slimme verkeerslichtenregeling zorgt dan
weer voor een vlottere doorstroming. Nieuw asfalt maakt rijden comfortabeler en stiller. Dat
ligt ook in de aangrenzende straten Lambertusheid en Nieuwendijk. Die laatste is ingericht
als fietsstraat.

Hinder beperkt door gefaseerde aanpak

De werken verliepen in zes fasen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. In 2021 startten we ten oosten van kruispunt Lindekens. Op de Herentalse steenweg kon het verkeer in december 2021 weer in beide richtingen. De laatste werken waren afgelopen maand ten westen van kruispunt Lindekens. 

Gescheiden rioleringsstelsel positief voor mens en natuur

Een gemoderniseerd rioleringsstelsel scheidt afvalwater en regenwater. Dit zorgt voor dduurzaam waterbeheer en een maximale infiltratie van het regenwater in de bodem. Een
belangrijke stap in de strijd tegen verdroging én overvloedige regenval. Zuiver regenwater
zal zo ook niet rechtstreeks naar de waterzuiveringsinstallatie stromen waardoor deze
efficiënter werkt.

N13 Helpdesk
Heb je een vraag over de wegenwerken? Je kan ons nog tot 30 september bereiken via:

Nadien kan je terecht op het nummer 014 50 70 04 of via ruimte.vergunningen@grobbendonk.be.