Gemeente Gemeente Grobbendonk

Belg worden

Er zijn 3 manieren om de Belgische nationaliteit te verkrijgen. 

Automatische toekenning

Onder bepaalde voorwaarden kan je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit krijgen zonder dat je daar iets voor moet doen. De Belgische nationaliteit wordt dan 'automatisch toegekend'.

Nationaliteitsverklaring

Onder bepaalde voorwaarden kan je als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente.

Naturalisatie

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist in alle vrijheid.

Voorwaarden

Voor meer informatie over het verkrijgen van de Belgische nationaliteit, kan je terecht op de dienst burgerzaken. 

Kostprijs

€ 150 registratierechten