Gemeente Gemeente Grobbendonk

Stedenbouwkundig attest

Om te weten wat kan qua bestemming of bebouwing op een bepaald perceel, kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Deze aanvraag kan je zelf indienen, hiervoor hoef je geen beroep te doen op een architect. Je moet evenmin eigenaar zijn van het perceel in kwestie.

Een stedenbouwkundig attest blijft 2 jaar geldig. Let op, het is geen stedenbouwkundige vergunning!

Het stedenbouwkundig attest is enkel een principe-akkoord. Wanneer je een positief stedenbouwkundig attest bekomt, zal de gemeente in principe de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning positief beoordelen wanneer deze aanvraag voldoet aan het stedenbouwkundig attest, tenzij de wetgeving wijzigt of een ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigt.

Hoe aanvragen

De aanvraag voor een stedenbouwkundig attest bevat o.m. een inplantingsplan, foto’s, een schets van de geplande werken en een profieltekening van de gebouwen op de aanpalende percelen.

Meer info over een stedenbouwkundig attest kan je vinden op de website van het omgevingsloket.