Gemeente Gemeente Grobbendonk

Briljante Kempen

Vzw Briljante Kempen is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Grobbendonk, Nijlen en de Erfgoedcel Kempens Karakter. De vzw heeft als doel het diamantair erfgoed van de Antwerpse Kempen te inventariseren, registreren en te ontsluiten. Op dit moment beheert de vzw de collectie van het voormalige Diamantmuseum van Grobbendonk en de collectie van Slijperij Lieckens in Nijlen. Topstukken van deze collectie worden in het online depot getoond. De vzw organiseert op regelmatige basis publieksactiviteiten en ontwikkelt toeristische producten op basis van het Kempense diamantverhaal.

Meer info