Gemeente Gemeente Grobbendonk

Algemeen

Telefonische permanentie
Voor algemene vragen kan je terecht bij het federale callcenter. Voor gezondheid en openbare orde is dit tel. 0800 14 689. Voor vragen over economie is dat tel. 0800 120 33.
Veel gestelde vragen vind je op www.info-coronavirus.be/nl/faqs

Ook in onze gemeente is er telefonische permanentie voorzien. Dit doorlopend van 8.30 tot 16.00 uur en op maandag van 8.30 tot 20.00 uur. We willen via deze werking specifieke, lokale vragen beantwoorden. Met minder dringende, lokale vragen over de maatregelen kan je ook terecht op corona@grobbendonk.be

Beperk je contact met anderen
Beperkte sociale contacten onder strikte voorwaarden zijn mogelijk. om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om deze sociale contacten te beperken en rekening te houden met de volgende voorschriften:

 • Een gezin (personen die onder hetzelfde dak wonen, ongeacht het aantal) mag maximaal 4 mensen ontvangen.
 • Het gaat steeds om dezelfde 4 personen en zij maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Die personen vormen een sociale bubbel.
 • De nodige fysieke afstand moet steeds gerespecteerd worden tussen mensen van verschillende gezinnen. Bij voorkeur vindt de ontmoeting buiten plaats. 
 • De personen waarmee je gaat sporten tellen niet mee in deze sociale bubbel. Je kan dus gaan wandelen met twee steeds dezelfde personen en thuis vier andere, maar steeds dezelfde mensen ontvangen.
 • Het bezoek kan niet doorgaan als iemand van deze personen ziek is.
 • Wees extra aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem,...).
 • Kinderen worden niet ernstig ziek, maar kunnen het virus wel doorgeven aan anderen! Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut vermeden worden.

Was regelmatig je handen

 • Handen grondig wassen met zeep is het beste middel om het virus tegen te gaan.
 • Neem je iets aan van iemand anders, was dan nadien zeker je handen!
 • Handgel is géén volwaardig alternatief!
 • Moet je hoesten? Hoest dan in je elleboog.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.

Voel je je ziek?

 • Blijf thuis! Ga niet naar buiten!
 • Neem telefonisch contact op met je huisarts.
 • Ga niet zonder afspraak naar de wachtzaal van de huisarts.
 • Ga zeker niet naar het ziekenhuis!
 • Vermijd het contact met huisgenoten, best zorgt maar 1 huisgenoot voor de zieke.

Zorg voor elkaar
Informeer bij ouders en oudere buren of alles in orde is. 

Meer info
De federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum geeft in overleg met experten via verschillende kanalen meer informatie over het coronavirus COVID-19 (nieuwste ontwikkelingen, hygiëne-advies,...):