Gemeente Gemeente Grobbendonk

Erediensten

Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

  • de veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden nageleefd aan de hand van een vooraf
    bepaalde maximum aantal personen per gebouw, waarbij één persoon wordt toegelaten per
    10 m², met een maximum van 100 personen. Vanaf 1 juli 2020 wordt dit aantal uitgebreid tot 200 personen;
  • fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden;
  • de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang.

Het is nog niet toegelaten om na de ceremonie een koffietafel te organiseren voor meer dan tien personen.
Vanaf 1 juli kunnen er tijdens de ceremonie max. 200 personen aanwezig zijn, maar onder dezelfde voorwaarden als hierboven opgesomd.