Gemeente Gemeente Grobbendonk

Scholen en kinderopvang Kikoen

De maatregelen bepalen dat de lessen geschorst worden in alle kleuter-, lagere en middelbare scholen, met inbegrip van de extra-curriculaire activiteiten. De opvang, uitsluitend georganiseerd door het intern personeel, dient op zijn minst te worden voorzien oor kinderen waarvan de ouders:

 • werken in de gezondheidszorg
 • werken in een essentiële publieke sector
 • geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door de grootouders, ongeacht hun
  leeftijd, te laten opvangen.

Concreet voor onze scholen betekent dit dat:

 • Tijdens de middag de kinderen gespreid hun boterhammen opeten en ze daarna onmiddellijk buiten gaan spelen.
 • Warme maaltijden/soep werden geannuleerd tot aan de paasvakantie.
 • Het leerrecht voor de kinderen behouden blijft. Dit wil zeggen dat er geen nieuwe leerstof wordt aangeboden. We vragen om de digitale kanalen (bv. Bingel, Kweetet,...) regelmatig te openen. Via deze weg zal er oefenstof aangeboden worden.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart 2020 om 24 uur en duurt tot en met vrijdag 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd voor de leerlingen. Ook blijven tijdens deze periode de reeds eerder extra genomen maatregelen van toepassing om zo de contacten tussen mogelijke risicogroepen zo laag mogelijk te houden:

 • Zieke kinderen mogen absoluut niet in de school aanwezig zijn!!!
 • Externe partners (op uitzondering van KIKOEN) waarmee de school samenwerkt, zullen
  tot aan de paasvakantie niet op school toegelaten worden.

De opvang in onze scholen blijft behouden tijdens de paasvakantie.
Er wijzigt niets aan de dagelijkse werking van de huidige opvang binnen onze scholen. We blijven voorzien in de gratis opvang van onze kinderen. Hiervoor worden de medewerkers van Kikoen ingeschakeld. Er wordt maximaal ingezet in op buiten spelen, rekening houdende met alle nodige voorzorgsmaatregelen. Inschrijven is niet nodig.
Meer info: ine.vandun@kikoen.be of 0488 67 24 78 (Grobbendonk) - niels.thys@kikoen.be of 0488 47 09 01 (Bouwel)

Voor- en naschoolse kinderopvang 'KIKOEN'
De KIKOEN-werking en openingsuren blijven behouden. Bij afwezigheid van de kinderen vragen we om de opvang te annuleren. De handtekeningprocedure komt te vervallen.

Kinderen die thuisblijven
Buitenspelen is een goed idee. Houd wel rekening met de hygiënische voorschriften. Speel geen contactspelletjes en speel niet in te grote groepen.

Grootouders
Is het nog onduidelijk of je als grootouder op je kleinkinderen kan oppassen? Bekijk dan even onderaan deze pagina een schema dat je alvast op weg kan helpen.