Gemeente Gemeente Grobbendonk

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden digitaal ingediend via het omgevingsloket, waarna een openbaar onderzoek en een adviesronde worden georganiseerd.

Meer info

Meer informatie kan je bekomen bij team Ruimte & Vergunningen van de gemeente of op de website van departement Omgeving: https://omgeving.vlaanderen.be/