Gemeente Gemeente Grobbendonk

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden digitaal ingediend via het omgevingsloket, waarna een openbaar onderzoek en een adviesronde worden georganiseerd.

Meer info

Meer informatie kan je bekomen bij team Ruimte & Vergunningen van de gemeente of op de website van departement Omgeving: https://omgeving.vlaanderen.be/

Inzageloket

Het openbaar onderzoek of een beslissing van een omgevingsdossier kan je raadplegen via het inzageloket. 

Digitale platform omgevingsinformatie

Informatie over milieu en ruimte in Vlaanderen wordt een stuk toegankelijker. Wie bijvoorbeeld emissies van bedrijven of omgevingsinformatie over een specifieke locatie wil opzoeken, kan dat voortaan via een nieuw gebruiksvriendelijk platform van de Vlaamse overheid. 

Benieuwd naar omgevingsinformatie voor jouw gemeente of buurt? Raadpleeg Omgevingsinformatie Vlaanderen.

Het huidig platform is slechts een startpunt en een werking in volle ontwikkeling. De bedoeling is om in de toekomst nog meer data aan te bieden en beter doorzoekbaar te maken.