Gemeente Gemeente Grobbendonk

Tips voor je mentale fitheid

De coronamaatregelen treffen iedereen. Dit kan leiden tot gevoelens van angst, boosheid, onzekerheid en neerslachtigheid. Daarom lijsten wij hieronder een aantal tips die je kunnen helpen in deze vreemde tijden.


Tips voor rust en routine

 • Volg enkel betrouwbare nieuwskanalen. Kijk op www.info-coronavirus.be of bel naar 0800 14 689.
 • Praat over je gevoelens met iemand die je vertrouwt. Doe dit op een veilige manier, via videogesprekken, telefoon, e-mail,…
 • Zoek nieuwe manieren om je thuis te ontspannen. Misschien is dit het ideale moment voor een nieuwe hobby? Blijf in elk geval bezig met zinvolle activiteiten zoals bakken, tuinieren, lezen, handwerk,…
 • Probeer routine in te bouwen in je dag, dit zorgt mee voor rust in je hoofd.


Werk aan je veerkracht
Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stresssituaties en tegenslag. Mensen met een hoge veerkracht laten minder snel de moed zakken. Is je veerkracht laag? Dan stapelt stress zich op. Elke bijkomende uitdaging weegt door. Soms stijgt de spanning al op voorhand als je weet dat er (mogelijk) een zware uitdaging zit aan te komen. 
Veerkracht is niet 'statisch', dat wil zeggen dat het van moment tot moment kan verschillen. Een hoge veerkracht wil niet zeggen dat je onkwetsbaar bent. Net als een lage veerkracht niet wil zeggen dat je er niets aan kan doen. Net zoals je een spier traint, kan je ook je veerkracht trainen! Hoe je dit kan doen, lees je op www.fitinjehoofd.be (vanaf 16 jaar) en www.noknok.be (van 12 tot 16 jaar).


Omgaan met conflicten in het gezin
Door de coronacrisis valt het openbaar leven in België volledig stil en zijn vele gezinnen noodgedwongen op elkaar aangewezen. Het gebrek aan de dagelijkse structuur, een beperkt(er) sociaal netwerk en sociaal isolement zijn risicofactoren voor familiaal geweld. Hulplijn 1712 geeft je graag tips mee over hoe je als gezin kan omgaan met conflicten en geweld:

 • Zorg voor structuur, voor jezelf en elkaar: deel samen je dag in. Beweeg voldoende (wandelen, fietsen, yoga,…). Doe samen leuke dingen maar neem ook tijd voor jezelf. 
 • Word je boos? Uit je gevoelens door ze uit te spreken of neer te schrijven. Laat kinderen hun gevoelens uitbeelden met speelgoed of laat het hen tekenen.
 • Bespreek spanningen en conflicten. Wat maakt jou en andere gezinsleden (weer) rustig? Praat samen over oplossingen. Praat ruzies ook steeds uit.
 • Druk op de pauzeknop. Tel tot 10 als je het gevoel krijgt de controle te verliezen. Adem diep in en uit, ga even naar buiten en neem afstand.
 • Blijf contact (telefonisch/digitaal) houden met je familie en vrienden. Zoek op tijd professionele hulp. 


Merk je dat het niet goed gaat met iemand?
Op www.4voor12.be lees je hoe je het gesprek met iemand kan aangaan.

Do’s:

 • Wees alert voor signalen en neem ze serieus.
 • Praat erover. Door in te gaan op de signalen die je opgemerkt hebt en te tonen dat je erover wil praten, zorg je ervoor dat de persoon om wie je bezorgd bent niet alleen blijft zitten met zijn of haar verhaal.
 • Houd contact via telefoon, chat, videogesprek,…
 • Betrek de omgeving. Bouw een steunend netwerk op rondom de persoon die het moeilijk heeft.
 • Schakel professionele hulp in indien nodig
 • Zorg voor jezelf. Doe niet meer dan wat je zelf aankan en zorg ervoor dat je zelf bij iemand terecht kan met je vragen, gevoelens van onmacht, twijfels, ...

Don’ts:

 • Minimaliseer de problemen niet. Het is niet aan jou om te oordelen over de ernst van iemands problemen of iemands gevoelens in twijfel te trekken. Luister zonder te oordelen, toon begrip en neem elk signaal ernstig.
 • Reik geen oplossingen aan. Iemand die het moeilijk heeft, wil dat zijn problemen serieus genomen worden en dat er naar geluisterd wordt. Maak tijd voor het verhaal, toon begrip voor de negatieve gevoelens en toon dat je er wil zijn. Wanneer je een goed zicht hebt gekregen op de situatie en een goed contact hebt opgebouwd, kan je samen op zoek gaan naar de meest gepaste hulp, maar dring die zeker niet op!
 • Beloof niet dat je er met niemand anders over zal praten. In sommige situaties zal het nodig zijn om hulp in te schakelen of iemand anders in te lichten over de problemen. Wees dus voorzichtig met de beloftes die je maakt.
 • Beloof niet dat je alle problemen kan oplossen. Soms is er meer nodig dan enkel een gesprek of hulp van iemand uit je omgeving. Hoewel het heel wat zal betekenen voor de persoon in kwestie dat die het gevoel heeft bij jou terecht te kunnen, zal je hiermee niet alle problemen kunnen oplossen. Wees dus realistisch in de beloftes die je maakt.