Gemeente Gemeente Grobbendonk

Kapel van Boshoven

De bakermat van de gemeente Grobbendonk, oorspronkelijk Ouwen genoemd, lag in het gehucht Boshoven, in het noorden van de gemeente, zie gemeente-inleiding. In 1957 werden nabij de plaats van de huidige kapel overblijfselen gevonden van een voor de Kempen zeer belangrijke romaanse, driebeukige kerk met vierkant koor evenals de resten van het allereerste kerkje van Ouwen, een vóór-romaanse kerk van hout of leem; hieronder werden bovendien nog sporen gevonden van een Merovingisch grafveld.

De naderhand in gotische stijl herbouwde kerk werd volledig ontmanteld in 1721, omdat de parochiediensten vanaf 1718 geschiedden in de kapel van het godshuis, zie Schransstraat; de stenen werden hergebruikt voor de oprichting van andere constructies. Uit respect voor het eeuwenoude sacrale karakter werd ter plaatse van het koor een kapelletje gebouwd.

Meer info

Kapelstraat 

2280 Grobbendonk

Website inventaris ontroerend erfgoed