Gemeente Gemeente Grobbendonk

Huisnummers

Het is de bevoegdheid van de gemeente om de huisnummering op het grondgebied van de gemeente te regelen. 

Een consequente en logische toekenning van de huisnummering kan ertoe bijdragen dat een woning gemakkelijk te vinden is. Dit is niet alleen in het belang van de bewoner van het pand zélf, maar evengoed voor de politie, brandweer en gezondheidsdiensten.

Voorwaarden

Welke gebouwen krijgen een nummer?

  • Elk gebouw dat voor bewoning is bestemd of voor bewoning bestemd kan worden, krijgt een apart nummer.
  • Elk gebouw dat voor administratief, commercieel of industrieel gebruik bedoeld is, krijgt een nummer, zelfs al bevatten ze geen woning.
  • Garages, bijgebouwen of andere aanhorigheden krijgen géén nummer.
  • Een tweede uitgang wordt niet genummerd.

 

Het nummerplaatje zelf

  • Iedere woning of gebouw moet zichtbaar een huisnummer ophangen naast de voordeur. Gebruikelijk is dat een huisnummer aan de rechtse zijde van de belangrijkste voordeur wordt opgehangen
  • Bij nieuwbouw vragen we om het huisnummer binnen de maand aan te brengen na de ingebruikname van de woning
  • Indien een gebouw niet aan de openbare weg grenst, moet er bovendien een nummer worden aangebracht aan de hoofdingang