Gemeente Gemeente Grobbendonk

Socio-economische vergunning

Handelsvestigingen met een netto verkoopsoppervlakte van meer dan 400 m² , toegankelijk voor het publiek, moeten een vergunning voor een handelsvestiging aanvragen bij de gemeente waar de zaak wordt gebouwd of geopend. Deze vergunning is ook wel gekend onder de naam socio-economische vergunning.

Hoe aanvragen

Er bestaan drie verschillende procedures, naargelang de verkoopsoppervlakte van de handelsvestiging. De procedure start steeds op door het indienen van een sociaal-economisch dossier bij de gemeente. Je zal bij afgifte van het dossier een indieningsbewijs ontvangen. Je kan het dossier ook per aangetekend schrijven aan de gemeente bezorgen. Het dossier bevat minimaal de ingevulde aanvraagformulieren, eventueel met de nodige dossierstukken, afhankelijk van het type handelszaak of het type aanvraag zijn er aparte formulieren voorzien.

Afhandeling

De gemeente zal het dossier indien nodig voor advies overmaken aan het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie. In bepaalde gevallen zal de gemeente ook advies inwinnen bij de omliggende gemeenten. Als je binnen de vastgestelde termijnen geen antwoord ontvangt van de gemeente, dan is jouw handelsvestiging vergund.

De maximale termijnen voor een verkoopsoppervlakte tussen 400 en 1000 m² is 50 dagen na indieningsbewijs. Voor een verkoopsoppervlakte van 400 - 1000 m² en voor verkoopsoppervlakten van meer dan 2000 m² is de termijn 90 dagen.