Gemeente Gemeente Grobbendonk

Nutsvoorzieningen

Werken in het vooruitzicht? Meld je plannen

Je moet altijd je plannen melden aan de netbeheerders als je werken in het vooruitzicht hebt. Dat kan snel en eenvoudig via de websites van KLIM of KLIP. Liggen er geen leidingen in de nabijheid, dan hoef je geen speciale voorzorgen te nemen. Als er wel leidingen in de nabijheid liggen, dan bezorgen de netbeheerders de nodige plannen en instructies om beschadiging te vermijden.

Overzicht netbeheerders:

Ondergrondse leidingen: duurzaam en veilig

In Grobbendonk liggen er ondergrondse leidingen die brandstoffen vervoeren zoals propaan en aardgas of chemische producten die bestemd zijn voor industrieel gebruik.

Er is bewust voor vervoer per pijpleiding gekozen omwille van de duurzaamheid en hoge veiligheidsgraad ervan in vergelijking met andere vormen van transport. De beheerders van die vervoersleidingen zijn verenigd in Fetrapi.

Meer info: www.fetrapi.be 

Preventie voorop

Voor de veilige exploitatie van de leidingen gaan de beheerders in de eerste plaats preventief te werk. Zo inspecteren ze de leidingen om zeker te zijn dat ze in goede staat blijven. En mocht er zich toch bijvoorbeeld een lek voordoen, dan zijn zowel de beheerders als de gemeente en de hulpdiensten voorbereid om efficiënt in te grijpen.

Wat als je iets vreemds opmerkt?

Merk je in de buurt van een leiding iets abnormaals (bv. een vreemde geur, een abnormaal geluid, de bodem die er anders uitziet) dan raden we dit aan:

  1. Rook niet en gebruik geen gsm in de onmiddellijke omgeving.
  2. Zoek beschutting, blijf binnen en sluit ramen en deuren, blijf uit de buurt van ramen (glas).
  3. Bel de hulpdiensten op (112) en wacht op hun instructies.
  4. Verifieer via radio of tv of er instructies worden doorgegeven door de lokale overheden.