Gemeente Gemeente Grobbendonk

Openbaarheid van bestuur

Iedereen heeft het wettelijke recht om bestuursdocumenten in te kijken, er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. De aanvraag hiervoor wordt geregistreerd.

Voorwaarden

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van het gemeentebestuur openbaar.

Hierop zijn echter uitzonderingen:

  • registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en strafregister
  • dossiers over personen en personeel
  • een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je slechts inkijken nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf in een openbaar onderzoek voorziet
  • de inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden: bijvoorbeeld de vraag om inzage is onredelijk (teveel opzoekingswerk), de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen.

Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar mag gemaakt worden. Als het document nog niet af is, of onvolledig, kan je aanvraag ook afgewezen worden. Het gemeentebestuur moet dan afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan en in detail motiveren waarom je aanvraag afgewezen wordt. 

Hoe aanvragen

Je dient schriftelijk (per brief of mail) een verzoek tot openbaarheid van bestuur in. Je vermeldt het bestuursdocument en of je inzage, een afschrift of uitleg wil ontvangen. Je aanvraag wordt geregistreerd in een register en behandeld door het gemeentebestuur.