Gemeente Gemeente Grobbendonk

Stuurgroep mantelzorg en dementie Grobbendonk

In het voorjaar van 2016 namen het gemeentebestuur en het OCMW van Grobbendonk het initiatief om de stuurgroep dementie Grobbendonk op te richten. Deze stuurgroep bestaande uit een aantal ambtenaren en ge├»nteresseerde hulpverleners, stelde zich als opdracht om de mantelzorgers van personen met dementie (meestal familie of een kennis van de patiënt) te ondersteunen in de thuissituatie. Het is de bedoeling dat de patiënt langer thuis kan blijven in zijn/haar eigen omgeving en een opname in het WZC kan uitgesteld worden.

Uit het symposium dat de stuurgroep in het voorjaar van 2017 organiseerde, bleek dat ook de hulpverleners vragende partij zijn voor ondersteuning en bijkomende informatie.

De stuurgroep wil deze hulpverleners in de thuiszorg inschakelen om mantelzorgers van demente personen op te sporen en hen te informeren over verzorgings- en bestaande ondersteuningsmogelijkheden.

De stuurgroep zal activiteiten organiseren voor de professionele hulpverleners en voor de mantelzorgers en/of hun dement familielid met als doel:

  • lotgenoten samenbrengen en informeren
  • ontspanning bieden
  • mantelzorgers hun ervaringsverhaal laten brengen
  • deskundigheid van de mantelzorger verbeteren
  • de link versterken tussen de bestaande thuiszorg en de mantelzorg.