Gemeente Gemeente Grobbendonk

Fonds voor participatie en sociale activering

Heb je financiële moeilijkheden en kan je daardoor de vrijetijdsactiviteiten van jezelf of je kinderen niet meer betalen? Dan kan je aan team Welzijn een toelage vragen uit het fonds participatie en sociale activering.
Een maatschappelijk werker zal dan een sociaal onderzoek uitvoeren om na te gaan of je er recht op hebt.

Meer informatie over dit fonds kan je hier terugvinden.