Gemeente Gemeente Grobbendonk

Opname

Het woonzorgcentrum staat open voor valide, semi-valide bewoners en bewoners met dementie. Voor residenten met dementie is een aparte afdeling voorzien. Hier kunnen 15 ouderen worden verzorgd. 

Voorwaarden
Voor een opname in het woonzorgcentrum moeten kandidaten de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. De algemeen directeur kan hierop uitzonderingen toestaan. Personen van de gemeente hebben voorrang op mensen uit andere gemeenten. 

Je wordt aanvaard als inwoner van Grobbendonk als je minstens 5 jaar van je leven in Grobbendonk gedomicilieerd geweest bent. 

Worden gelijkgesteld met inwoners van Grobbendonk:

 • Partner van een bewoner: ofwel de echtgenoot/echtgenote ofwel een persoon die minstens 6 maanden voor de opname op hetzelfde adres als de bewoner was ingeschreven (dus ook broers, zussen,... ).
 • Bewoner van de bejaardenwoningen van het OCMW.
 • Bewoner van de aanleunwoningen in Grobbendonk (sociale woonmaatschappij Leefgoed).
 • Kandidaat bewoner wiens kind(eren) ten minste 5 jaar in Grobbendonk wo(o)n(t)en op het moment van de inschrijving op de wachtlijst (bewijs hiervan wordt geleverd door de inschrijving in het rijksregister).

De prijs van een kamer bedraagt:

 • Dagprijs: 69,88 euro
 • Dagprijs kortverblijf: 68,06 euro
 • Dagprijs echtparen: 48,46 euro (per bewoner)

Voor de was van het persoonlijk linnen en kledij wordt het effectieve verbruik aangerekend aan de bewoner indien de was door de externe wasserij gedaan wordt.

In de dagprijs zijn volgende kosten niet inbegrepen :

 • kosten voor geneeskundige verstrekkingen
 • kapper
 • bijdrage mutualiteit
 • medicatie
 • hospitalisatie- en vervoerskosten (taxi, ambulance)
 • consumpties genomen in de cafetaria
 • kosten voor hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothesen, enz. dat niet onder toepassing valt van de overeenkomst tussen de voorziening en de verzekeringsinstelling
 • individuele en aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de bewoner
 • kosten individueel gebruik telefoon en internet
 • was van het persoonlijk linnen en kledij
 • droogkuis van het persoonlijk linnen en kledij
 • herstellingskosten van het persoonlijk linnen en kledij
 • tekenen van de persoonlijke was (naamlabels)
 • vakantie door het woonzorgcentrum georganiseerd
 • persoonlijk zakgeld voor ontspanning, kleding, dranken, snuisterijen, ...
 • kosten begrafenis, kosten mortuarium
 • persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner door de voorziening worden aangekocht (via de apotheek)
 • persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van de bewoner, andere dan toiletartikelen

Meer info

Daisy Sleeckx, 014 50 81 20 of info.wzc@grobbendonk.be