Gemeente Gemeente Grobbendonk

Reglement en aanvraag renteloze lening voor infrastructuur

Door de coronacrisis hebben bepaalde organisaties hun inkomsten zien dalen. Om hen te

stimuleren te blijven investeren in hun infrastructuur biedt de gemeente Grobbendonk

Door de coronacrisis hebben bepaalde organisaties hun inkomsten zien dalen. 

Om hen te stimuleren te blijven investeren in hun infrastructuur biedt de gemeente Grobbendonk een renteloze lening. 

Voor wie

De renteloze lening kan aangegaan worden door een rechtspersoon die een belangeloos doel nastreeft en aan volgende voorwaarden voldoet:

- een onroerend goed in eigendom te Grobbendonk of enig ander zakelijk recht op een onroerend goed gelegen in Grobbendonk hebben of minstens via een overeenkomst enig onroerend goed doorlopend ter beschikking hebben
- terbeschikkingstelling van het doorlopende genot (door middel van een zakelijk recht of een verhuur) aan een door een Grobbendonkse raad erkende vereniging

Voorwaarden

Volgende voorwaarden worden in acht genomen om in aanmerking te komen voor een renteloze lening voor infrastructuur: 

1. De aanvraag dient te gebeuren door het bestuursorgaan van de rechtspersoon;
2. Het betrokken pand dient gelegen te zijn op Grobbendonks grondgebied;
3. De rechtspersoon moet aantonen dat ze een zakelijk recht heeft op het onroerend goed;
4. Bij bouwkundige aanpassingen dient de aanvrager, indien hij geen eigenaar is van het pad, een schriftelijke toestemming van de eigenaar voor te leggen;
5. De werken die betrekking hebben op de infrastructuur dienen aan te vangen tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021; 6. De minimale aanvraag voor de opening van een dossier bedraagt 1.000,00 euro en maximaal 3.000,00 euro;
7. De rechtspersoon toont aan dat zij haar infrastructuur doorlopend ter beschikking stelt aan een erkende vereniging;
8. Het voorwerp van de lening en de noodzakelijkheid dienen aangetoond te worden via het aanvraagformulier;
9. Het geleende bedrag dient uitsluitend voor investeringen aangaande het in stand houden of verbeteren van de infrastructuur én/of kosten aan of van de infrastructuur te betalen;
10. De rechtspersoon moet aantonen dat ze het ontleende bedrag over een periode van 60 maanden kan terugbetalen.

Voor verdere toelichting verwijzen we naar onderstaand reglement. 

Hoe aanvragen

De aanvraag hiervoor doe je via onderstaand aanvraagformulier

Meer info

bieke.balus@grobbendonk.be