Gemeente Gemeente Grobbendonk

Bomenteller

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen te planten. Het Bomencharter vormt een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen: een symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming. 

Alle bomen die geplant worden vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2024 worden opgenomen in de telling. Ook jouw aanplant is van groot belang. Heb je sinds 1 januari 2019 één of meerdere bomen aangeplant? Laat het ons dan even weten via de bomenteller. Elke boom telt!

Registreer je boom!

Bomen zijn fantastische wezens die CO² uit de atmosfeer halen. De koolstof (C) nemen ze op  en de zuurstof (O²) pompen ze in de lucht zodat wij gezonde (bos)lucht kunnen inademen. Bomen vormen dus een aangename en efficiënte manier om de klimaatopwarming onder controle te houden. Bovendien bieden bomen bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming, namelijk hitte, droogte en overstromingen. Door fijn stof uit de lucht te halen verbeteren bomen onze luchtkwaliteit en vormen ze een geluidsbuffer. Ze bevorderen tevens de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit. 

Ook voor onze gemeente is dit van groot belang. Daarom zetten wij mee onze schouders onder het Bomencharter. In totaal hoopten we 4.568 (2280+2288) bijkomende bomen te voorzien op het grondgebied van Bouwel en Grobbendonk. Een aantal dat we ondertussen al bereikt hebben.

In 2022 telden we 1.492 bomen die aangeplant werden, mede dankzij de 1.001 bomencampagne in samenwerking met IOK.

Momenteel staat de teller voor de gemeente Grobbendonk in totaal op 12.018 bomen (periode 2019-2023)!