Gemeente Gemeente Grobbendonk

Recyclagepark

De identificatie verloopt via je elektronische identiteitskaart en is enkel toegankelijk voor de inwoners van Grobbendonk. Heb je betalende fracties bij, dan worden deze gewogen op een weegbrug. Herbruikbare goederen kan je gratis inleveren. Deze worden verzameld in een container en overgebracht naar de kringwinkel. 

Om organisatorische redenen vragen we aan de gebruikers van het recyclagepark om zich ten laatste 10 minuten voor het sluitingsuur aan te melden.

Raadpleeg de camerabeelden

Hoe aanvragen

Eigenaars van tweede verblijven, verenigingen, bouwers/verbouwers kunnen een tijdelijke toegangsbadge aanvragen.

Aanvraag toegangsbadge particulier

Aanvraag toegangsbadge bedrijven

Kostprijs

Betalingen gebeuren op het park met een automatische betaalzuil. Er kan enkel betaald worden met bancontact.

Een volledig overzicht van wat wel en niet betalend is op het recyclagepark vind je onderaan deze pagina.

Meer info

Onze parkwachters
De gemeente Grobbendonk hecht veel belang aan een goede dienstverlening op het recyclagepark. De rol van onze recyclageparkwachters is hierin cruciaal. Zij zijn immers het dagdagelijkse uithangbord.

Om deze dienstverlening vorm te geven is een ‘code van de goede recyclageparkwachter’ opgemaakt. Deze code houdt een aantal wederzijdse engagementen in.

De recyclageparkwachters moeten toezien op een correcte sortering van het aangeboden afval. Als ‘managers’ moeten zij eveneens zorgen voor een vlotte afvoer van de afvalcontainers en het onderhoud van het recyclagepark. Kernbegrippen in hun engagement ten aanzien van de bezoekers zijn klantvriendelijkheid, behulpzaamheid, luisterbereidheid, veiligheid, enz.

Maar ook jij als burger speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Het begint thuis bij het correct sorteren van jouw afval. Laat de afvalstoffen vervolgens op de juiste plaats op het recyclagepark achter en respecteer de openingsuren.

Bij twijfel zal de recyclageparkwachter je steeds met raad en daad én op een vriendelijke manier bijstaan.