Gemeente Gemeente Grobbendonk

Recyclagepark

Een bezoek aan het recyclagepark verloopt volledig automatisch.

De identificatie verloopt via de elektronische identiteitskaart. Heb je betalende fracties bij, dan worden deze gewogen op een weegbrug.

Op het recyclagepark kan je herbruikbare goederen gratis inleveren. Ze worden verzameld in een container en overgebracht naar de kringwinkel. 

Hoe aanvragen

Om organisatorische redenen wordt er aan de gebruikers van het recyclagepark gevraagd om zich ten laatste 10 minuten voor het sluitingsuur aan te melden.

Kostprijs

Betalingen gebeuren op het park met een automatische betaalzuil.
Er kan enkel betaald worden met bancontact.

Een volledig overzicht van wat wel en niet betalend is op het recyclagepark vind je onderaan.

Meer info

Onze parkwachters

De gemeente Grobbendonk hecht veel belang aan een goede dienstverlening op het recyclagepark. De rol van onze recyclageparkwachters is hierin cruciaal. Zij zijn immers het dagdagelijkse uithangbord.

Om deze dienstverlening vorm te geven is een ‘code van de goede recyclageparkwachter’ opgemaakt. Deze code houdt een aantal wederzijdse engagementen in.

De recyclageparkwachters moeten toezien op een correcte sortering van het aangeboden afval. Als ‘managers’ moeten zij eveneens zorgen voor een vlotte afvoer van de afvalcontainers en het onderhoud van het recyclagepark. Kernbegrippen in hun engagement ten aanzien van de bezoekers zijn klantvriendelijkheid, behulpzaamheid, luisterbereidheid, veiligheid, enz.

Maar ook jij als burger speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Het begint thuis bij het correct sorteren van jouw afval. Laat de afvalstoffen vervolgens op de juiste plaats op het recyclagepark achter en respecteer de openingsuren.

Bij twijfel zal de recyclageparkwachter je steeds met raad en daad én op een vriendelijke manier bijstaan.