Gemeente Gemeente Grobbendonk

Conformiteitsattest

Als je een woning of appartement verhuurt, ben je verplicht een plaatsbeschrijving op te maken. Zonder plaatsbeschrijving is het zeer moeilijk om op het einde van de huurovereenkomst aan te tonen in welke staat de woning was bij aanvang van het huurcontract. Maar wist je dat je, naast zo’n plaatsbeschrijving, je huurwoning ook best beschermt met een conformiteitsattest?

Het conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de in Vlaanderen verplichte minimale veiligheids- en kwaliteitseisen zoals beschreven in de Vlaamse Codex Wonen. Met dit attest kan je als verhuurder aantonen dat de te huur gestelde woning voldoet aan alle eisen met betrekking tot sanitair, elektriciteit, stabiliteit, verluchting en verlichting, …

Op basis van een woningonderzoek wordt nagegaan of de woning conform is. Indien dit zo is, wordt er een attest afgeleverd. Een conformiteitsattest is in principe 10 jaar geldig. De kostprijs van een conformiteitsattest bedraagt 62,50 euro. 

Niet verplicht – wel aanbevolen
In tegenstelling tot een plaatsbeschrijving is een conformiteitsattest niet verplicht. Maar bij huurgeschillen waar de vrederechter moet tussenkomen zal deze wel vragen of de woning over zo’n conformiteitsattest beschikt. Het Vlaams woninghuurdecreet stelt immers dat een huurwoning conform moet zijn bij het aanvangen van de huur. En conform wil zeggen dat de woning moet voldoen aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen van de Vlaamse Codex Wonen. Is er geen conformiteitsattest, dan wordt het moeilijk om te bewijzen dat de woning bij aanvang van de huur aan deze normen voldeed. Dit kan als verhuurder erg in je nadeel zijn.

Een conformiteitsattest aanvragen
Het conformiteitsattest kan je aanvragen bij team Ruimte en Vergunningen. Vul het onderstaande document in en bezorg dit per mail aan omgeving@grobbendonk.be