Gemeente Gemeente Grobbendonk

Bodemattest

Volgens het bodemdecreet moet men een bodemattest aanvragen voor het sluiten van de overdrachtsovereenkomst en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver. Dit maakt van de overdracht van een grond of pand een cruciaal moment in de bescherming van onze bodem en ons leefmilieu. Tegelijkertijd informeert en beschermt het de koper. Het bodemattest vermeldt alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent.

Meestal vraagt de notaris het bodemattest aan bij OVAM. Indien je dit zelf wil doen, kan je de website van OVAM raadplegen.