Gemeente Gemeente Grobbendonk

Vergunning voor het schenken van gegiste en sterke dranken in een reizende drankgelegenheid

Een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid dient aangevraagd te worden door de  toekomstige uitbater in de gemeente waar hij/zij inwoner is. De gemeente gaat na in hoeverre de uitbater en de bij hem/haar inwonende personen die aan de exploitatie zouden kunnen deelnemen, zich niet bevinden in een geval van wettelijke uitsluiting (moraliteitsonderzoek).

Voor wie

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (vb. tapwagen) die van plan zijn om gegiste en/of sterke dranken te schenken.

Voorwaarden

 • Je dient over een goedgekeurde reizende inrichting te beschikken
 • De drankvergunning is op naam van de uitbater en niet overdraagbaar aan derden.
 • De uitbater moet erop toezien dat er niet zomaar aan iedereen alcohol geserveerd wordt.
 • Wet van 10 december 2009 en 19 mei 2010 betreffende het schenken van alcoholhoudende dranken aan jongeren legt hier een aantal beperkingen op:
  • Het is strafbaar alcohol te schenken aan iemand waarvan je ziet dat hij of zij al dronken is.
  • Er mogen ook geen “dronkenmakende” dranken (>0,5% alc.vol.) geschonken worden aan iemand jonger dan 16 jaar (bijv. bier, wijn)
  • Er mogen geen sterke dranken geschonken worden aan alle minderjarigen, dus ook niet voor jongeren tussen 16 en 18 jaar. Onder sterke dranken wordt verstaan, alcoholische dranken met meer dan 1,2% gedistilleerde alcohol zoals alcoholpops, pisang, campari, whisky-soda, gin-tonic, jenevers,…
 • Aan elke persoon die dranken of producten op basis van alcohol wil kopen, mag gevraagd worden om zijn/haar leeftijd aan te tonen.

Hoe aanvragen

Samen met het ingevulde aanvraagformulier, moet de aanvrager volgende documenten voorleggen:

Kostprijs

De aanvraag van een drankvergunning is gratis. 

Afhandeling

Indien je voldoet aan de gestelde eisen inzake moraliteit, dan levert de gemeente je een positief bericht af. Na ontvangst van dit positief bericht, en als je in orde bent met de overige formaliteiten, kan je starten met de uitbating. 

Uitzonderingen

Een occasionele drankgelegenheid (op een braderij, kerstmarkt,...) dient geen drankvergunning aan te vragen.