Gemeente Gemeente Grobbendonk

Uitbatingsvergunning

Wil je een zaak uitbaten? Vraag dan tijdig je uitbatingsvergunning aan!

Een uitbatingsvergunning is een toelating om op het aangeduide adres een zaak uit te baten. De vergunning vermeldt het sluitingsuur en de toestemming om alcoholische dranken te schenken.

Voor wie

Elke uitbater van een horecazaak moet voor het openen, openhouden of het heropenen van een zaak een uitbatingsvergunning aanvragen volgens de bepalingen van de politiecodex.

De vergunning bevestigt dat je goedkeuring hebt om een zaak uit te baten. 

Ook voor het uitbaten van een nachtwinkel, telecomwinkel, CBD-winkel, handcarwash, massagesalon, seksinrichting of shishabar heb je een uitbatingsvergunning nodig.

Kansspelinrichting

In de wetgeving op de kansspelen kunnen drankgelegenheden een vergunning C vragen voor het uitbaten van kansspelen bij de Kansspelcommissie.

Bij de aanvraag moet je een attest van de burgemeester toevoegen. De burgemeester verklaart via dit attest dat jouw drankgelegenheid voldoet aan alle wettelijke voorwaarden voor het uitbaten van een drankgelegenheid. Dit attest zit, indien van toepassing, vervat in de uitbatingsvergunning.

Voorwaarden

Voordat je een uitbatingsvergunning aanvraagt, laat je eerst een brandpreventieonderzoek uitvoeren door brandweerzone Kempen. Registreer jouw zaak op het preventieportaal van brandweerzone Kempen, vul de nodige gegevens in en vraag een controle aan.

Hoe aanvragen

Je kan een uitbatingsvergunning digitaal aanvragen.

Je voegt volgende documenten toe bij je aanvraag:

  • kopie identiteitskaart van de uitbater/zaakvoerder en alle vertegenwoordigers van de vennootschap;
  • uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden (of een gelijkaardig uittreksel indien de uitbater niet de Belgische nationaliteit heeft);
  • kopie van de statuten vennootschap gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
  • verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid: wanneer de toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m² bedraagt (ook openluchtinrichtingen zoals terrassen zijn hierin begrepen);
  • keuringsattest brandpreventieonderzoek;
  • kopie van de huurovereenkomst (indien van toepassing);
  • bewijs van aangifte FAVV (indien van toepassing)

Afhandeling

De aanvraag doe je best twee maanden voor je je zaak wil openen. Team Ruimte en Vergunningen onderzoekt je aanvraag en neemt contact met je op indien nodig. Na het onderzoek ontvang je de vergunning digitaal.