Gemeente Gemeente Grobbendonk

Info voor gastgezinnen

Vang je reeds vluchtelingen op?

Vraag na of ze reeds een aankomstverklaring bij de gemeente aflegden of het beschermd statuut in Brussel hebben aangevraagd. Indien niet, neem zo snel mogelijk contact op met ons op via mens@grobbendonk.be of via het telefoonnummer 014 51 10 20.

Opgelet! Bij bepaalde opvangsituaties dien je hiervan melding te maken bij Ruimtelijke Ordening. Dit kan via  omgeving@grobbendonk.be.
Meer informatie kan je hier terugvinden.
 

Hoe lang moet je onderdak bieden? 

Op dit moment weten we niet hoe lang deze mensen onderdak nodig hebben.  

Krijg je een vergoeding? 

Je ontvangt geen vergoeding voor het ter beschikking stellen van een opvangplaats. Je vangt de vluchtelingen op eigen verantwoordelijkheid op.