Gemeente Gemeente Grobbendonk

RUP Verblijfsrecreatie

Het college van burgemeester heeft in zitting van 25 april 2022 de start- en procesnota goedgekeurd voor het gemeentelijk RUP Verblijfsrecreatie.

De gemeente organiseert een publieke raadpleging omtrent deze start- en procesnota van 2 mei 2022 tot en met 30 juni 2022. Tijdens deze periode liggen de start- en procesnota na telefonische afspraak ter inzage bij team Ruimte & Vergunningen, Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk. De start- en procesnota kan je onderaan deze pagina terugvinden.

Suggesties, opmerkingen of bezwaren dienen uiterlijk 30 juni 2022 te worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk. Dit kan schriftelijk via een aangetekend schrijven, via afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of via e-mail aan omgeving@grobbendonk.be.