Gemeente Gemeente Grobbendonk

Aanleg fietsostrade Industrieweg en aanpassing op- en afrittencomplex

Als lokaal bestuur ijveren we voor meer veiligere fietstrajecten voor fietsers. Fietsostrades moeten mensen ertoe aanzetten om zich ook voor langere trajecten per fiets te verplaatsen.

We leggen een fietsostrade aan langsheen de Industrieweg, tussen de Uitbreidingsstraat en de Jagersdreef. Ter hoogte van de Uitbreidingsstraat sluit de fietsostrade aan op het bestaande fietspad ten zuiden van de Industrieweg. Het noordelijk deel van de Jagersdreef wordt als fietsstraat ingericht om zo een goede fietsverbinding te creëren tussen de fietsostrade en het jaagpad langs het Albertkanaal. Ter hoogte van de Albertkanaalstraat voorzien we een veilige fietsverbinding voorzien naar de Bevrijdingsstraat.

Deze fietsostrade biedt kansen voor de schoolgaande jeugd, voor woon-werkverplaatsingen maar ook voor de recreanten.

Voor deze aanleg kunnen we rekenen op subsidies vanuit provincie Antwerpen en Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.

Met de aanleg van deze fietsostrade zal de Industrieweg ook geknipt worden ter hoogte van de N13. De ontsluiting van de Industrieweg zal via een op- en afrittencomplex gebeuren. Hiervoor wordt een verkeerslichtengeregelde bypass aangelegd. Op deze manier wordt de woonwijk ontlast.

Om sluipverkeer in de Jagersdreef te vermijden, wordt de Jagersdreef richting N13 ook geknipt. De werken op het op- en afrittencomplex worden samen met Agentschap Wegen en Verkeer uitgevoerd.

Op 9 mei was er een infomarkt waarop de ontwerpplannen werden voorgesteld. Je vindt de presentatie onderaan deze pagina.