Gemeente Gemeente Grobbendonk

Weg- en rioleringswerken - Stationlei

Aquafin gaat in de Stationlei een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen van de N13 tot de Bouwelgoorbeek, de waterloop langs het spoor. Hierbij worden afvalwater en regenwater apart afgevoerd. Het propere regenwater kan ter plaatse in de bodem sijpelen of langs grachten vertraagd weglopen naar een nabijgelegen waterloop.

We vernieuwen de wegenis en zetten hierbij ook in op veilige fietsverbindingen. Bij de heraanleg van de bovenbouw worden er nieuwe enkelrichtingsfietspaden aangelegd van de N13 tot aan het station. Deze aanleg gebeurt mede met subsidie vanuit de provincie Antwerpen en Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.

De werken zullen in het voorjaar van 2023 starten.

De presentatie van de infoavond kan je onderaan deze pagina raadplegen.