Gemeente Gemeente Grobbendonk

Voedsel+Dorp

Voedsel+Dorp is een project van de provincie Antwerpen waarbij de keuzewijzer ‘Eetbaar groen’ als instrument ingezet wordt tijdens het participatietraject met burgers. De keuzewijzer ‘Eetbaar groen' is ontwikkeld door Universiteit Antwerpen, in opdracht van de dienst Landbouw van de provincie Antwerpen, en wordt in het project ingezet in 4 pilootgemeenten (Schelle, Edegem, Herentals en Grobbendonk). Deelname aan dit project biedt de gemeente de kans om haar openbaar domein, in samenspraak met de buurtbewoners, een gedragen en beleefbare invulling te geven. Met de realisaties en geleerde lessen uit dit project wil de provincie andere gemeenten warm maken om op een participatieve manier de keuzewijzer in te zetten om eetbaar groen in het dorpsbeeld te voorzien.

Voor Grobbendonk is deelname aan het project geslaagd als er effectief iets verwezenlijkt is op het terrein, als er ten minste op 1 plaats een participatietraject gelopen heeft waaruit een gedragen basis ontstaan is om een eetbaar groene omgeving te creëren en de spade in de grond kan.

Daarnaast willen we als gemeente verdere ervaring opdoen rond participatie. Met de verworven kennis kunnen we zelf het proces rond eetbaar groen hernemen op andere plaatsen of onze ervaringen inzetten in andere participatieprocessen.

We zien het project dus ook als een leertraject dat antwoord biedt op volgende vragen:

  • Hoe pakken we deze uitdaging best aan?
  • Hoe enthousiasmeren we mensen om mee te doen?

Keuzewijzer ‘Eetbaar groen’

Tijdens het hele traject gebruiken we de keuzewijzer als leidraad om in enkele stappen tot gedragen eetbaar groen initiatieven komen. 

Tijdens de eerste stap brengen we potentiële locaties voor 'eetbaar groen' in beeld met de opmaak van een haalbaarheidsstudie. Daarna maken we een selectie van de locatie(s) waarmee we in een participatief traject aan de slag gaan.¬†

Bij het bepalen van het type eetbaar groen op de gekozen locatie(s) vertrekken we zowel vanuit de vooropgestelde doelstellingen als de eigenschappen van de plaats. Enerzijds kijk je naar de eigenschappen van de locatie om te zien of een moestuin, een boomgaard met schapen of eerder een groene gevel op die plaats realistisch is. Anderzijds vertrek je vanuit de doelstellingen die we bepalen. Komen we met volkstuintjes tegemoet aan de nood om mensen samen te brengen?

Welk type eetbaar groen we gaan realiseren, hangt dus af van verschillende factoren. 

Om te vermijden dat het idee in de kast belandt, geeft de keuzewijzer ook tips over hoe we tot een concrete realisatie kunnen overgaan.

De haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie (onderaan deze pagina) biedt een kader waarbinnen het participatietraject in Grobbendonk kan uitgevoerd worden. Dit document bundelt heel wat nuttige informatie die relevant is voor de gemeente en de deelnemers aan het participatietraject.

In een eerste deel analyseren we het grondgebied en brengen we verschillende elementen en eigenschappen in kaart. In de volgende delen zoemen we in op de stakeholders, de locaties en hun potentie om daarna over te gaan op conclusies en aanbevelingen.

Tijdens de opmaak van deze studie hebben we al heel wat stakeholders gesproken. De inzichten uit deze gesprekken zijn verwerkt in deze studie waardoor het geheel alvast de status van deskresearch ontgroeid is.