Gemeente Gemeente Grobbendonk

Konijnenberg

Het gebied Konijnenbergen - Ter Duinen omvat een nog vrij ongerept, deels bebost en deels open landduincomplex met grote niveauverschillen op een kleine oppervlakte. Dit gebied vormt een overblijfsel van de in oorsprong talrijke stuifduinen langs de Grote en Kleine Nete.

Het gebied Konijnenbergen - Ter Duinen ligt in de zuidelijke Kempen, ten zuiden van het Albertkanaal en de autosnelweg E313 en ten (noord)westen van Bouwel, deelgemeente van Grobbendonk.

Het gebied ligt op een brede rug van 9 tot 10 meter die zacht afhelt naar het noordwesten, waar de Kleine Nete loopt. Ter Duinen is het meest oostelijke en grootste deel van deze heuvelrug.

Het gebied Konijnenbergen - Ter Duinen kan op het moment van de bescherming (1994-2000) in drie grote delen opgesplitst worden: de nog open stuifduin met pioniersvegetatie en vegetatie van droge, arme zandbodems in het zuidwesten, het open, vrij toegankelijk dennenbos met weinig onderbegroeiing ten westen van de kapel en het afgesloten dennenbos met, naar aanleiding van de sterke windval ten gevolge van een storm in augustus 1992, sterke opslag van spork, zomereik en lijsterbes.

Meer info

Hier kan je 360° foto's terugvinden van de Konijnenberg.