Gemeente Gemeente Grobbendonk

Rimboe (molenbos)

In 2017 kon Natuurpunt met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente Grobbendonk het Molenbos aankopen van de familie d’Ursel en zo in één klap een domein van 60 ha veiligstellen. Door bijkomende aankopen is het Molenbos ondertussen uitgegroeid tot een fors natuurgebied van meer dan 70 ha.

Het gebied vormt meteen een belangrijke ecologische schakel tussen twee andere grote natuurgebieden die op wandelafstand liggen: Lovenhoek en Schupleer.

Enkele zones in het bos worden afgebakend als rustgebied om zeldzame broedvogels en de kwetsbare reeënpopulatie de nodige rust te gunnen. Maar Natuurpunt geeft iedereen ook de kans om voluit te genieten van het bos. We pakken de gehavende boswegen aan en hebben een nieuw wandelpad aangelegd. Het Bosvogelpad slingert zich door heel het gebied. Onze vrijwilligers hebben ook de oude en verwaarloosde voetweg die de dorpskernen van Vorselaar en Grobbendonk verbindt, in ere hersteld. 

De komende jaren zal Natuurpunt het Molenbos langzaam omvormen naar een waardevol gemengd bos van inheemse loofbomen en naaldhout. Dat is een traag proces waarbij exoten zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers stilaan vervangen worden door inheemse aanplant en natuurlijke verjonging. Op enkele geschikte plaatsen maken we open plekken waardoor er meer licht en warmte in het bos komt. Zo kunnen enkele mooie heiderestanten zich verder ontwikkelen. Vlinders en soorten als de hazelworm krijgen daardoor meer kansen.

De wandelpaden zijn het hele jaar toegankelijk. Honden zijn steeds aangelijnd! In de winter kunnen sommige paden slijkerig zijn, maar stevige wandelschoenen volstaan. De meeste bospaden zijn niet geschikt voor rolwagens of kinderwagens.