Gemeente Gemeente Grobbendonk

Vergunning en aanvraag openbare weg

Aanvragen

Volgende aanvragen worden op de technische dienst behandeld:

 • aanvragen tot uitbreiding van waterleiding, openbare verlichting, gas- en tv-distributie
 • aanvragen tot ontlenen panelen voor gemeentelijke informatieborden
 • opmaken van tijdelijke en/of aanvullende verkeersreglementen
 • aanmaken of aanpassen van bepaalde politiereglementen

Vergunningen

De technische dienst staat ook in voor het uitreiken van volgende vergunningen:

 • opritten en bermverhardingen
 • grachtbeschoeiing
 • signalisatievergunningen
 • plaatsen van een container op de openbare weg

Belemmeringen op de openbare weg

Wanneer je op de openbare weg belemmeringen (kraanwagen, berg zand, put, stelling, …) aanbrengt, dan ben je vergunningplichtig. Voor je de werken mag starten, moet je dus een signalisatievergunning aanvragen.

Voorzienbare en te plannen werken moeten minstens 21 werkdagen op voorhand aangevraagd worden - ook de opdrachtgever dient daar rekening mee te houden.

Vergeet niet - indien gevraagd of vereist - volgende zaken nog mee te brengen:

 • omleidingschema voor het plaatselijk verkeer
 • omleidingschema voor het zwaar vervoer
 • signalisatieschets voor de hindernissen buiten de werkzone
 • signalisatieschets voor de hindernissen binnen de werkzone
 • signalisatieschets voor de gang voor voetgangers en fietsers
 • kopie van de voorzieningen in het lastenboek

Parkeerverbod

Wanneer je voor een beperkte tijd zekerheid dient te hebben over een parkeerplaats in functie van een verhuiswagen, verhuislift, betonpomp, ... dan kan je een parkeerverbod aanvragen.

Volgende zaken dienen door gegeven te worden:

 • datum voor parkeerverbod
 • gewenst aanvangsuur en gewenst einduur
 • plaats van parkeerverbod
 • reden voor aanvraag: verhuis, ...