Gemeente Gemeente Grobbendonk

Inbraakpreventiepremie

Het lokaal bestuur Grobbendonk verleent een tussenkomst in de kosten die je als bewoner of toekomstige bewoner hebt betaald om jouw woning tegen inbraak te beveiligen.

Voor wie

 • een natuurlijk persoon
 • een¬†natuurlijk persoon met een zelfstandige activiteit
 • een firma

Hoe aanvragen

Het aanvraagformulier kan je indienen bij team Ruimte & Vergunningen

Reglement

 • De beveiligingsmaatregelen moeten minimum 250 euro inclusief btw bedragen.
 • De facturen mogen niet dateren van meer dan één jaar voor de aanvraagdatum.
 • Het bedrag van de premie is gelijk aan 50% van de factuurprijs (incl. btw) met een maximum van 250 euro.
 • De aanvraag van de premie kan slechts ingediend worden na advies van de politie en na volledige voltooiing van de beveiligingswerken. De toekenning kan pas verleend worden na gunstig verslag van de politie en na beslissing van het schepencollege.
 • Verschillende aanvragen zijn mogelijk. De premiebedragen worden gecumuleerd tot maximum 250 euro per pand (eigen woning of huurwoning).

Wat meebrengen

Volgende zaken dien je toe te voegen aan het aanvraagformulier:

 • preventieadvies en bewijs van gunstige controle afgeleverd door de politie na het uitvoeren van de beveiligingswerken
 • kopie factuur
 • kopie aanslagbiljet betreffende de onroerende voorheffing van het jaar voorafgaande aan dat van de aanvraagdatum
 • indien de aanvrager een natuurlijk persoon is met een zelfstandige activiteit, een attest waaruit blijkt welk percentage van zijn gezinswoning hij op basis van de fiscale wetgeving, voor beroepsdoeleinden gebruikt
 • wanneer de huurder de aanvraag doet, een schriftelijke toestemming van de eigenaar