Gemeente Gemeente Grobbendonk

Mobiliteitscel

De mobiliteitscel is een intern overlegorgaan dat tweemaandelijks vergadert. Het overleg heeft een luik praktische zaken, een luik beleid (link met het mobiliteitsplan) en een luik advisering van veilige en duurzame mobiliteit.

De mobiliteitscel bestaat uit de burgemeester, de schepen van mobiliteit, de politiezone, de ploegleider en team Ruimte en Vergunningen.

De politie en de mobiliteitscel adviseren op vraag van het bestuur op basis van kennis, ervaring en verkeerstechnisch inzicht. Het bestuur formuleert en motiveert de genomen beslissing aan de mobiliteitscel. Het is de bedoeling om te komen tot een duurzaam, geïntegreerd mobiliteitsbeleid om de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van Grobbendonk te verhogen.