Gemeente Gemeente Grobbendonk

Resultaten omgevingsanalyse 2019

Op zaterdag 30 maart 2019 organiseerden we rondetafelgesprekken in De Volle Vaart met een aantal inwoners die we via een steekproef uitnodigden. Aan de hand van een aantal stellingen en thema’s rond o.a. mobiliteit, communicatie, vrije tijd, wonen, groen, sociale zaken en veiligheid gingen we in gesprek met hen om waardevolle info te verzamelen zodat we het beleid voor de komende jaren kunnen uitstippelen. Via onze website liep in maart een enquĂȘte rond dezelfde stellingen.

De mening van onze inwoners telt! Met de info die we van de deelnemers ontvangen hebben, werd een omgevingsanalyse opgesteld. Aan de hand daarvan kon het bestuur gerichte keuzes maken en rekening houden met wat de burgers écht wensen.

De resultaten van deze bevragingen kan je onderaan downloaden.