Gemeente Gemeente Grobbendonk

Mobiliteitsplan Grobbendonk

Het mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid. In het mobiliteitsplan wordt beschreven hoe het beleid de groeiende mobiliteitsbehoefte van de inwoners in goede banen wil leiden. Grobbendonk dient bereikbaar te zijn, maar daarnaast is het belangrijk om er aangenaam te wonen, te werken en te verblijven.

Grobbendonk kiest voor duurzame mobiliteitsoplossingen. Een duurzaam mobiliteitsbeleid is geen anti-autobeleid, maar een beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe: voorrang voor voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers) en collectief vervoer (Openbaar vervoer). Pas daarna komt de auto (Privévervoer). Door het mobiliteitsbeleid vanuit dit uitgangspunt op te bouwen, wordt de gemeente leefbaarder, veiliger en bereikbaarder.