Gemeente Gemeente Grobbendonk

Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet er allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur) ter beschikking gesteld worden aan de koper.

Die stedenbouwkundige inlichtingen kan je verkrijgen door een uittreksel te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister. Het uittreksel (notarisbrief) mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Voor wie

Sinds 15 mei 2023 werken we via het Vastgoedinformatieplatform en geldt volgende regeling:

Jij bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in het eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.
  • Burger of overheidsinstantie: Vanaf 7 februari 2024 kan je de aanvraag doen via het Vlaamse webportaal .

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in Grobbendonk bedraagt 80 euro per kadastraal perceel. Het retributiereglement vastgoedinformatie is hier van kracht.

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van €36,50 aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het vastgoedinformatieplatform.

Meer info

Meer informatie over het Vastgoed Informatie Platform (VIP) kan je hier vinden.