Gemeente Gemeente Grobbendonk

Opdrachthoudende verenigingen

De deelnemende gemeenten kunnen de uitvoering van een duidelijk omschreven bevoegdheid toevertrouwen aan een opdrachthoudende vereniging. 

In sommige gevallen kunnen ook andere private partners bij aansluiten. Dat kan bijvoorbeeld voor:

 • het beheer van het elektriciteits- of aardgasdistributienet.
 • het afvalbeheer in de gemeente.

Het is een samenwerkingsverband met beheersoverdracht .

Er is een algemene vergadering, een raad van bestuur en eventueel andere comités. De gemeenteraden stellen de leden aan.

   

Lokaal bestuur Grobbendonk is deelnemer in volgende opdrachthoudende verenigingen:

IOK Afvalbeheer

IOK Afvalbeheer zorgt voor een geïntegreerde afvalbehandeling in 29 Kempense gemeenten. De focus ligt op afval voorkomen en een duurzaam materialenbeheer. 

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering
  • Vertegenwoordiger gemeente: Guy Echelpoels
 • Raad van Bestuur
  • Vertegenwoordigend lid gemeente: Martine Taelman

Meer informatie:

Iveka

Iveka is een distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering
  • Vertegenwoordiger gemeente: Gino Van der Elst
  • Plaatsvervangend vertegenwoordiger gemeente: Eric Van Meensel
 • Beheerscomité
  • Vertegenwoordigend lid gemeente: Bart Wagemans

Meer informatie:

Pidpa

Pidpa is een zuivere intercommunale die in 2003 is omgevormd tot opdrachthoudende vereniging met twee opdrachten: watervoorziening en beheersing van afval- en hemelwater. Een aantal van de aangesloten gemeenten vertegenwoordigt niet enkel de drinkwateractiviteiten, maar ook de rioleringsactiviteiten. 

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering
  • Vertegenwoordiger gemeente: Johan Verhaegen
  • Plaatsvervangend vertegenwoordiger gemeente: Peggy Goormans

Meer informatie:

Pontes

Pontes is een vereniging van lokale overheden die als publieke en onafhankelijke partner in de uitvaartsector, crematies en afscheidsmomenten verzorgt. De gemeente maakt deel uit van deze vereniging.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering
  • Vertegenwoordiger gemeente: Fatima De Smedt
  • Vertegenwoordiger OCMW: Gino Van der Elst

Meer informatie:

Fluvius Antwerpen

Fluvius Antwerpen is een distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas, ook actief in de activiteiten riolering en kabel-tv infrastructuur.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering
  • Vertegenwoordiger gemeente: Guy Echelpoels
  • Plaatsvervangend vertegenwoordiger gemeente: Ulrik Anthonis

Meer informatie:

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging

Fluvius OV is de maatschappij waarin (sinds 1 april 2019) de statutaire medewerkers van de vroegere Infrax-distributienetbeheerders zijn ondergebracht. Vanuit Fluvius OV wordt dat deel van het personeel gedetacheerd naar Fluvius System Operator.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering
  • Vertegenwoordiger gemeente: Guy Echelpoels
  • Plaatsvervangend vertegenwoordiger gemeente: Ulrik Anthonis

Meer informatie: