Gemeente Gemeente Grobbendonk

Vrijstelling heffing op afvalwater

Iedere heffingsplichtige die het huishoudelijk afvalwater van zijn woongelegenheid zuivert in een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) die aan de voorwaarden voldoet, kan een vrijstelling krijgen van de heffing op de waterverontreiniging.

Je kan vrijstelling krijgen van deze heffing omwille van sociale redenen of als je je afvalwater zelf zuivert in een individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA), die aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

De verklaring van de burgemeester heeft een maximale geldigheidstermijn van vijf jaar en moet dus maar één keer om de vijf jaar worden ingediend. De bevoegde dienst kan de volgende vier jaar dan automatisch vrijstelling verlenen.

Om het attest van de burgemeester te bekomen, dien je een analyserapport te bezorgen waarop vermeld staat dat jouw IBA voldoet aan de wettelijke vereisten.

Afhandeling

Aanvraag onderzoek IBA

Na je aanvraag tot staalname geeft het lokaal bestuur de opdracht door aan het PIH om na te gaan of je IBA aan de wettelijke vereisten voldoet. Hiervoor moet een staal van het effluent worden genomen en geanalyseerd. Het PIH maakt hiervoor een afspraak met de aanvrager. De staalname en analyse worden bekostigd door de aanvrager.

Zodra de het lokaal bestuur het analyserapport heeft ontvangen met daarin de bevestiging dat jouw IBA voldoet, vult de burgemeester het vereiste attest in en wordt je aanvraag overgemaakt aan de watermaatschappij.