Gemeente Gemeente Grobbendonk

Visie op inclusie

Elk kind moet in zijn vrije tijd alle spel- en ontplooiingskansen krijgen.
Daarom zorgen we voor een divers en laagdrempelig aanbod in een aangename omgeving. We zoeken samen met de ouders naar de beste mogelijkheden voor het kind.
Wat bieden we aan? 
• Duidelijke dagindeling die op voorhand wordt aangegeven 
• Uitlaatklep voor alle kinderen 
• Beschikbare vormingen voor animatoren over inclusie 
• Balans tussen spontaan spel en georganiseerd spel 
• Vaste contactpersoon voor communicatie naar ouders
 
Wat overschrijdt onze draagkracht? 
• Kinderen die frequent verbaal en non verbaal agressief gedrag vertonen 
• Kinderen die frequent agressief gedrag vertonen ten opzichte van materialen (bijvoorbeeld diefstal) 
• Kinderen die aanhoudend wegloopgedrag vertonen 
• Kinderen die één-op-één begeleiding nodig hebben 
 
Vragen? Contacteer de organisator indien jouw kind extra zorgbehoeften heeft. Wij bekijken graag met jou wat mogelijk is binnen de context van onze werkingen (aanbod, interactie met andere kinderen, locatie, …) en rekening houdend met de draagkracht van ons begeleidersteam.