Gemeente Gemeente Grobbendonk

Terrasreglement

Het terrasreglement werd opgemaakt om het gebruik van het openbaar domein te reglementeren en om de doorgang voor hulpdiensten, voetgangers en minder mobielen te verzekeren.

Voor wie

Alle terrassen die geplaatst worden op het openbaar domein binnen het grondgebied van de gemeente Grobbendonk vallen zonder uitzondering onder dit reglement.

Terrassen opgesteld ter gelegenheid van eenmalige, meestal jaarlijkse activiteiten, die één of meer dagen duren, en die niet noodzakelijk bij een uitbating horen, vallen niet onder dit reglement.

Terrassen op privaat domein vallen niet onder dit reglement. De stedenbouwkundige voorschriften blijven evenwel onverkort gelden voor al deze terrassen.

Voorwaarden

Alle terrassen moeten vlot toegankelijk zijn voor minder mobielen en voor kinderwagens.

Hoe aanvragen

De terrasaanvraag omvat:

  • de oppervlakte van het terras
  • een omschrijving van de windschermen en/of andere afschermingen
  • een omschrijving van de verlichting
  • een omschrijving van de terrasvloer
  • een plan met aanduiding van bovenstaande punten (grondplan en zijaanzicht) + een duidelijke omschrijving

Kostprijs

Er zijn geen kosten aan verbonden.