Gemeente Gemeente Grobbendonk

Recht van inzage van de betrokkene

Iedereen heeft het wettelijke recht om om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de betrokken categorieën van persoonsgegevens
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt
  • het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist
  • het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Voorwaarden

 Een aantal voorwaarden om inzage te krijgen in de gegevens zijn de volgende:

  • Je moet meerderjarig zijn, anders moet je je ouders of voogd om inzage laten vragen.
  • Je moet je identiteit kunnen bewijzen.
  • De inzage mag géén rechten of vrijheden van anderen aantasten.
  • De administratieve last voor het bestuur mag niet zo groot zijn dat het haar rechten en vrijheden dreigt aan te tasten.

Hoe aanvragen

Je dient schriftelijk (per brief of mail) een aanvraagformulier in tot inzage op persoonsgegevens. Het aanvraagformulier kan je onderaan terugvinden.

Je aanvraag wordt behandeld door de informatieveiligheidscel (IVC).

Reglement

Meer informatie omtrent de rechten en voorwaarden op het recht van inzage kan je terugvinden in artikel 15 van de GDPR.