Gemeente Gemeente Grobbendonk

Werkgroep gezondheid

Het gemeentebestuur wil zich volop inzetten om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen! Vandaag denken we meer dan vroeger aan preventie. Inzetten op lokaal gezondheidsbeleid is dus meer dan ooit aangewezen.

Sinds 2012 is een werkgroep actief rond het thema gezondheid. De werkgroep vormt het draagvlak van het gezondheidsbeleid en bestaat uit de bevoegde schepen(en), vertegenwoordigers van de sport- en de jeugddienst, de bibliotheek, de dienst duurzaamheid, mobiliteit, gezondheid en lokale economie, het OCMW en het Sociaal Huis.

Jaarlijks worden heel wat acties uitgevoerd zoals bv. de gezondheidsweek waar activiteiten plaatsvinden zoals de Fitbus, de beweegmomenten op het Astridplein, infoavonden, enz. In het najaar wordt er telkens rond een ander thema gewerkt.

De afgelopen jaren werden gezondheidsacties uitgewerkt voor verschillende thema’s: gezonde voeding, borstkankerpreventie, valpreventie bij ouderen, stoppen met roken, diabetes, griepvaccinatie, drugspreventie, beweging, dementie, enz.

Wil je dat een bepaald thema aan bod komt of heb je ideeën, opmerkingen of voorstellen voor de werkgroep gezondheid? We willen jouw mening graag weten.