Gemeente Gemeente Grobbendonk

Kap- en/of snoeivergunning

Gemeentelijke kap- en/of snoeivergunning:

Je hebt een kapvergunning en/of snoeivergunning nodig voor het kappen en/of snoeien van alle hoogstammige bomen en het verwijderen van een haag. De milieuraad adviseert de aanvraag. Het college van burgemeester en schepenen bekijkt het advies en neemt een beslissing over je aanvraag

Kapmachtiging Agentschap voor Natuur en Bos:

Voor kappingen uitgevoerd in het kader van bosbeheer (gelegen in een bos, bos- of woonparkgebied), die niet leiden tot ontbossingen moet een kapmachtiging aangevraagd worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 te 2018 Antwerpen. De kapmachtiging kan digitaal aangevraagd worden. Meer info kan je vinden op de website van ANB.

Omgevingsvergunning voor het kappen van bomen:

Volgens het omgevingsdecreet heb je voor het vellen van hoogstammige bomen of voor het ontbossen een omgevingsvergunning nodig.

Wanneer de geplande werken dienen te gebeuren op een perceel gelegen in groen-, park-, bos-, buffer-, vallei-, bron-, natuurontwikkelings-, agrarisch gebieden met ecologisch belang of waarde, beschermde duingebieden, vogel- en habitatrichtlijngebieden dient men volgens het natuurdecreet van 21/10/1997 over een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging te beschikken. 

Een omgevingsvergunning verloopt volledig digitaal via www.omgevingsloketvlaanderen.be  

Afhandeling

Na indiening van een gemeentelijke kap- en/of snoeiaanvraag komt er iemand langs om de aangevraagde bomen te beoordelen en een advies op te maken.

Er wordt ook advies gevraagd aan een werkgroep of in sommige gevallen aan de milieuraad, dit advies wordt voorgelegd aan het college, waarna er een beslissing wordt genomen.

In de meeste gevallen wordt er een heraanplant opgelegd. Omdat biodiversiteit belangrijk is kiezen we voor bijvriendelijke of inheemse bomen of planten. Hierbij vindt u de lijst van inheemse planten en struiken.