Gemeente Gemeente Grobbendonk

Bermbeheersplan

Het lokaal bestuur Grobbendonk beschikt over een goedgekeurd bermbeheersplan.
In uitvoering van de wet van natuurbehoud ging in 1984 het bermbesluit van kracht. Het beoogde een natuurvriendelijk bermbeheer te stimuleren via een aangepast maaibeheer met daartoe geschikt materiaal en met verbod op het gebruik van biociden.

Het besluit is van toepassing op bermen langs wegen, waterlopen en spoorwegen van landelijk gebied.  Het houdt in dat 'met gras begroeide bermen' niet voor 15 juni gemaaid mogen worden.

De algemene doelstelling van het beheersplan is het ontwikkelen van meer soorten en/of bloemenrijke bermen en het behoud van bermen die reeds een relatief  hoge natuurwaarde hebben.

Op het grondgebied Grobbendonk wordt gemaaid met een klepelmaaier en opvangbak door de eigen groendienst op vastgelegde tijdstippen volgens het goedgekeurd bermbeheersplan.

Je kan het maaischema dat momenteel van toepassing is onderaan raadplegen.

Uitzonderingen

Afwijkingen kunnen aangevraagd worden voor redenen van natuurbehoud en in het kader van verkeersveiligheid.