Gemeente Gemeente Grobbendonk

Politiecodex

In de politiezone Neteland geldt dezelfde politiecodex.

De politiecodex bevat regels over onder meer over geluidsoverlast, sluitingstijd, vuurwerk, hinderlijke gedragingen, vandalisme en geweld, loslopende honden, geurhinder, sneeuwruimen, hinderlijke beplanting, zwerfvuil en sluikstorten, afvalverbranding, vuur maken, publiciteit, vergunningsplichtige inrichtingen, …

Het doel is om de leefbaarheid te vergroten door gewenst gedrag te stimuleren en overlast te sanctioneren.

Wanneer u een regel uit de politiecodex overtreedt, kunt u een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) krijgen.