Gemeente Gemeente Grobbendonk

Toelating voor afwijking op de wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voor wie

Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van en evenement
  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

Hoe aanvragen

U kunt een schriftelijke aanvraag indienen via mail of via een schrijven bij de gemeente waar uw zaak is gevestigd. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Kostprijs

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.