Gemeente Gemeente Grobbendonk

Informatie voor kandidaten

Wie zich kandidaat wil stellen voor de lokale verkiezingen moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook de kandidatenlijst moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De voordrachtsakten moeten ten laatste op 14 september 2024 om 16.00 uur worden ingediend. Dit gebeurt digitaal via een webtoepassing. Het gemeentelijk hoofdbureau is dan verder verantwoordelijk voor het onderzoek en de vaststelling van de kandidatenlijsten.

Op 16 september worden de ingediende kandidatenlijsten voorlopig afgesloten, op 19 september vindt de definitieve afsluiting plaats indien geen bezwaar wordt ingediend.

Aan welke voorwaarden moet ik als kandidaat voldoen?

Wil je je kandidaat stellen voor de verkiezingen dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Klik hier voor een overzicht van de voorwaarden waaraan je als kandidaat en -lijst moet voldoen. 

Hoe stel ik me kandidaat? 

1. Opstelling kandidatenlijst door lijstvoorbereider

Dit gebeurt volledig digitaal via een webtoepassing. De lijstvoorbereider kiest een lijstnaam, voegt alle kandidaatgegevens toe en zorgt ervoor dat elke kandidaat zijn kandidatuur digitaal ondertekent via eID of Itsme. 

2. Ondertekening voordrachtsakte 

De opgemaakte kandidatenlijst moet voorgedragen (ondertekend) worden door een aftredend gemeenteraadslid of, voor de gemeente Grobbendonk, door min. 50 gemeenteraadskiezers. 

De ondertekening door de raadsleden of kiezers kan digitaal gebeuren of op papier. Hier kan de lijstvoorbereider een blanco formulier downloaden voor de ondertekening op papier. 

Na ondertekening moet de lijstvoorbereider de ingescande handtekeningen toevoegen in de digitale webtoepassing. 

3. Indiening van de voordrachtsakte

De lijsttrekkers moeten de voordrachtsakte digitaal ondertekenen om de akte te kunnen indienen. 

De voordrachtsakten kunnen enkel digitaal worden ingediend en dit vanaf woensdag 4 september 2024 (9.00 uur) tot zaterdag 14 september 2024 (16.00 uur). 

Eventuele bijlagen op papier kunnen overhandigd worden aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau op zaterdag 14 september. Maak hiervoor een afspraak via 014 51 10 20 of via mens@grobbendonk.be

Meer info

Voor vragen over het aanmaken van een kandidatenlijst of het indienen van een voordrachtsakte via de webtoepassing kan je terecht bij de helpdesk van het Agentschap Binnenlands Bestuur via het nummer 02 533 63 70 of via het lokaal bestuur, team Mens, 014 51 10 20 of mens@grobbendonk.be

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest/kandidaatstelling