Gemeente Gemeente Grobbendonk

Rechtspositieregeling OCMW - WZC

In de rechtspositieregeling voor het personeel komen onder andere de volgende elementen aan bod:

  • de selectie van het personeel
  • de loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag
  • alle bepalingen in verband met het salaris
  • de vergoedingen en toelagen
  • deĀ verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel.

Voor wie

Deze rechtspositieregeling is van toepassing opĀ het personeel van het OCMW en WZC, zowel dat in statutair dienstverband als dat in contractueel dienstverband, de algemeen en financieel directeur, tenzij anders bepaald.