Gemeente Gemeente Grobbendonk

Verkiezingen Europees Parlement, federale Kamer en Parlementen van de gewesten en gemeenschappen op zondag 26 mei 2019

Op zondag 26 mei 2019 zullen de resultaten van de verkiezingen worden bekendgemaakt vanaf ongeveer 16.00 uur via https://verkiezingen2019.belgium.be. De resultaten van de Europese verkiezingen zullen pas worden bekendgemaakt vanaf 23.00 uur. 

Voor alle andere praktische info over de verkiezingen van 26 mei surf je naar de verkiezingswebsite https://verkiezingen.fgov.be

 

Op 26 mei 2019 trekken we weer naar het stembureau. De stembureaus openen om 08.00 uur ’s morgens en sluiten om 16.00 uur in de namiddag. Je vindt de locatie en het nummer van jouw stembureau op de kiesbrief die je ontvangt.

Indien je om de één of andere reden niet kan gaan stemmen, moet je een volmacht geven aan een andere persoon. Een volmachtdrager mag wel maar één keer voor iemand anders stemmen. Op zijn/haar kiesbrief wordt de melding ‘heeft met volmacht gestemd’ aangebracht.

Volmachtformulieren vind je onderaan of op www.verkiezingen.fgov.be. Je kan ze ook bekomen op de dienst burgerzaken (Boudewijnstraat 4).

Wanneer bij volmacht stemmen?

Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan:

Volmacht + medisch attest.

Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland:

Volmacht + attest werkgever.
Ook je gezinsleden die met jou in het buitenland verblijven, kunnen op basis van dit attest een volmacht geven.

Je moet werken op de dag van de verkiezingen:

Volmacht + attest werkgever.

Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger:

Volmacht + attest ter bevestiging van jouw beroep.  Dit attest kan bekomen worden bij de dienst burgerzaken.

Je bent in een toestand van vrijheidsbeneming:

Volmacht + attest directie inrichting.

Je kan niet naar het stembureau gaan in verband met jouw geloofsovertuiging:

Volmacht + attest religieuze overheid.

Je bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau komen:

Volmacht + attest directie van de instelling waar je studeert.

Je verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld:

Volmacht + attest burgemeester

Je vraagt dit attest van de burgemeester aan, uiterlijk op 25/05/2019, met voorlegging van  de nodige bewijsstukken. Indien je geen bewijsstukken kan voorleggen, dan onderteken je een verklaring op erewoord.

Hoe stemmen met volmacht?

De volmachtdrager neemt het volgende mee naar het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen:

  • volmacht
  • attest van toepassing op jouw situatie
  • kiesbrief volmachtgever en eigen kiesbrief
  • eigen identiteitskaart.

De volmachtdrager gaat stemmen in het bureau dat vermeld staat op de kiesbrief van de volmachtgever. Een persoon kan maar 1 maal volmachtdrager zijn.

OPROEP

Vrijwilligers gezocht!
We zoeken nog vrijwillige bijzitters voor de dag van de verkiezingen. Wil jij je graag engageren? Neem dan ten laatste op 15 mei 2019 contact op met de dienst burgerzaken via verkiezingen@grobbendonk.be.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info

Voor informatie over de verkiezingen kan je terecht op www.verkiezingen.fgov.be of op de dienst burgerzaken, tel. 014 50 70 06.